HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5240
ime B., Marko
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Karlobag / ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5240)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM