HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5241
ime B., Martin
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Gospić / ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5241)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM