HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5247
ime B., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1918/5247)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM