HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5251
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski nadlugar
      vlastel. nadlugar Šumarije Viljevo grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5251)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Viljevo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM