HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5261
ime B., Rade
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gračac

                                                                IZBOR      (lug1918/5261)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gračac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM