HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5265
ime B., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Krasno / ŠU Krasno

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5265)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM