HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5280
ime B., Bartol
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. oblasti Cirkvenica

                                                                IZBOR      (lug1918/5280)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM