HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5291
ime C., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Gjurgjevac / ŠU Đurđevac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5291)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gjurgjevac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM