HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5294
ime C., Nikola
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Kučanci grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5294)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM