HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5301
ime C., Franjo
zvanje
zanimanje     
gradski lugar
      gradski lugar Slob. i kr. grada Varaždina

                                                                IZBOR      (lug1918/5301)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM