HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5303
ime C., Antun
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šumarije Kučanci grofa Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5303)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM