HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5311
ime C., Filip
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      kot. šumarije Novska / ŠU Okučani

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5311)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM