HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5312
ime C., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Gola

                                                                IZBOR      (lug1918/5312)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gola


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM