HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5318
ime C., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. ureda Bizovac, Vlast. grofa R.N. Ehrenfelškog

                                                                IZBOR      (lug1918/5318)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bizovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM