HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5324
ime C., Albert
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, državni lugar
      Kr. drž. šumarije Vojnić / ŠU Draganac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5324)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vojnić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM