HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5326
ime C., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      z.z. Križevac, Exp. Vrbovec

                                                                IZBOR      (lug1918/5326)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1955.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Vrbovec


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM