HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5332
ime C., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Drežnik

                                                                IZBOR      (lug1918/5332)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Drežnik


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM