HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5339
ime C., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Cerna

                                                                IZBOR      (lug1918/5339)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM