HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5340
ime C., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, državni lugar
      u Kr. drž. šumariji Novi Vinodol / ŠU Novi Vinodol

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5340)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novi Vinodolski


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM