HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5357
ime Č., Stjepan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Moslavina grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5357)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM