HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5360
ime Č., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Blinja

                                                                IZBOR      (lug1918/5360)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM