HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5371
ime Č., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. oblasti Cirkvenica

                                                                IZBOR      (lug1918/5371)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM