HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5377
ime Č., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gračac

                                                                IZBOR      (lug1918/5377)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gračac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM