HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5395
ime D., Stjepan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Viljevo grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/5395)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM