HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5396
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      u Šum. Lokve Thurn i Taxisa u Lokvama

                                                                IZBOR      (lug1918/5396)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lokve


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM