HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5407
ime D., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugarski vježbenik, službeni lugar
      Kot. šumarije Banovajaruga / ŠU Nova Gradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5407)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Banovajaruga


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM