HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5423
ime D., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. oblasti Cirkvenica

                                                                IZBOR      (lug1918/5423)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Crikvenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM