HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5431
ime D., Grga
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      grofa L. Mailatha u D. Miholjcu

                                                                IZBOR      (lug1918/5431)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM