HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5431
ime D., Grga
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      grofa L. Mailatha u D. Miholjcu


lokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM