HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5432
ime D., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1918/5432)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM