HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5433
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
privremeni lugar
      Kot. šumarije Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/5433)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM