HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5468
ime D., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Blinja / ŠU Petrinja

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5468)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM