HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5493
ime D., Nikola
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kot. šumarije Banovajaruga

                                                                IZBOR      (lug1918/5493)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Banovajaruga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM