HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5494
ime D., Adam
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      lugarski zamjenik, Kr. drž. šumarije Glina


lokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM