HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5495
ime D., Mitar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Ivanovoselo

                                                                IZBOR      (lug1918/5495)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM