HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5503
ime D., Dušan
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/5503)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM