HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5521
ime F., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. Borova, Vlastel. E. pl. Jankovića, Suhopolje

                                                                IZBOR      (lug1918/5521)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Borova


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM