HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5539
ime F., Antun
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šum. Mikleuš grofa I. Draškovića u Slatini

                                                                IZBOR      (lug1918/5539)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM