HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5572
ime G., Ilija
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Vranovina

                                                                IZBOR      (lug1918/5572)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vranovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM