HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5579
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      - pisar, Kot. šumarije Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/5579)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM