HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5580
ime G., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1918/5580)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM