HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5585
ime G., Stjepan
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1918/5585)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM