HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5598
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/5598)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM