HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5598
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Pleternica


lokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM