HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5603
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1918/5603)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM