HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5606
ime G., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Vojnić

                                                                IZBOR      (lug1918/5606)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vojnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM