HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5609
ime G., Stevan
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda
      Kot. šumarije Sinac

                                                                IZBOR      (lug1918/5609)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sinac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM