HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5615
ime G., Stanko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Draganec

                                                                IZBOR      (lug1918/5615)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Draganec


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM