HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5618
ime G., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
      i lovopaz. pri Šum. uredu grofa Bombellesa u Komaru

                                                                IZBOR      (lug1918/5618)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM