HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5625
ime G., Gjuro
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      Kot. oblasti Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/5625)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM